W naszej klinice przestrzegamy ściśle określonych procedur związanych z pierwszorazową wizytą.

Najważniejsze jest dla nas kompleksowe i dokładne zdiagnozowanie pacjenta i przedstawienie mu całościowego planu leczenia.

Dlatego też wymagane jest wykonanie zdjęcia tomograficznego układu stomatognatycznego. Kompleksowe plany leczenia wykonywane są na konsultacjach, w oparciu o zdjęcia RTG, modele diagnostyczne oraz o zdjęcia zewnątrz i wewnątrzustne wykonane aparatem cyfrowym. W konsultacjach uczestniczą specjaliści z różnych dziedzin stomatologicznych - łącząc ich wiedzę z jakością urządzeń i materiałów sprawiamy, że niemożliwe staje się realne.